Fakta om nitrogen (kvävgas)

Nitrogen (kvävgas) används till att fylla däcken på allt från personbilar till racerbilar, flygplan och andra tunga transportfordon.

Luften omkring oss består i huvudsak av två ämnen: syrgas samt kvävgas, även kallat nitrogen. Genom att separera ämnena i luft kan man använda kvävgasen att fylla däcken med. Nitrogen (kvävgas) ska inte förväxlas med det kväve som används i exempelvis jordbruket och som bidrar till negativ miljöpåverkan. Den typ av kvävgas som fylls i däcken är helt ofarlig för miljön. Det beror på att nitrogen utvinns ur luften vi andas så processen är en del av ett naturligt kretslopp. Nitrogen kan inte brinna.

Däcken på ett flygplan är fyllda med nitrogen. Många racerbilsteam använder nitrogen i däcken istället för luft. Anledningen är att nitrogen saknar vatten till skillnad från luft. Vanlig luft innehåller syre som innehåller vatten vilket bidar till kondensbildning när däcket växlar mellan varmt och kallt. Med vanlig luft i däcken skulle vattnet i luften i flygplansdäcken frysa till is på hög höjd och däcken explodera vid landning. Nitrogen har alltså en jämnare expansions- och kontraktionstakt än luft och den lilla skillnaden i tryck är mycket väsentlig. Även inom motorsporten har det stor betydelse, dels för hastighetens skull och dels för att minska risken för exposion vid kalla däck.

Fördelarna en privatperson får med nitrogen i däcken är egentligen precis samma som hos flygplanen och racingbilarna - trycket håller sig längre och man slipper kondenseringen vilket bidrar till säkrare däck, framförallt under vinterhalvåret när det blir minusgrader. Påfyllning av nitrogen finns hos många däckverkstäder. När däcken har fyllts med nitrogen är det viktigt att du bara använder nitrogen som påfyllning, annars försvinner fördelarna om det blandas med vanlig tryckluft.

Kom ihåg att använding av nitrogen tar inte bort behovet av att kontrollera trycket i däcken. Nitrogen ersätter inte regelbundet underhåll utan man bör fortfarande kontrollera däckdryck, hjulbalans och hjulinställningar - men inte lika ofta.