Horisontella lyftbord

Horisontella lyftbord gör det möjligt att hantera långt och tungt gods. De horisontella lyftborden är uppbyggda med hjälp av två eller tre enkelsaxar placerade horisontellt bredvid varandra. Med fler saxar blir bordet betydligt stabilare jämfört med en enkelsax. Styrningen av saxarna synkroniseras så att de arbetar parallellt och enhetligt. De horisontella lyftborden kan med lätthet användas som transportörer genom att förse lyftbordet med rullbanor, band eller kedjor. 

Lyftborden är serietillverkade och levereras i standardutföranden. De flesta av våra lyftbord kan kundanpassas och offereras då på begäran.

Horisontella lyftbord, standard

  • Lyftkapacitet: 1000 kg - 8000 kg (jämt fördelad last

  • Lyftrörelse: upp till 1600 m

  • Ovanplan: storlek upp till 6000 mm x 2000 mm