Varianter av skärmaskiner

Vi på Ergoswede erbjuder tre olika varianter av skärmaskiner:

Skäraggregat består endast av själva skärtekniken.

Skäraggregat med matning består av skärtekninken samt frammatning

Helautomatisk arkautomat är en fortsättning på ett skäraggregat men med materialhållare, frammatning samt hantering av materialet efteråt.

Fler och fler företag väljer idag att investera i automatisering. Det är troligtvis den ekonomiska aspekten och även enkelheten som lockar. Man kan själv ställa sig frågan hur mycket en anställd kostar per år..?