Portmontage & Portservice

Ergoswede är servicepartners till Prido AB som är en av Europas största vikportstillverkare. Att vara servicepartners innebär att vi på Ergoswede monterar och utför service på Pridos vikport ECOLID samt rullporten REVOLID. Se produktinformation och hitta bilder på respektive port här till vänster eller kontakta oss för mer information och beställning.

Utöver försäljning och montage av Pridos portar utför vi på Ergoswede även portservice i form av:

  1. Reparation

  2. Service

  3. Allmän översyn

Alla portar behöver ett visst underhåll för att fungera optimalt. Sköter man underhållet enligt anvisningarna säkrar man driftsekonomin och ett tryggt användande i många år framöver.

Kontakta oss för att få mer information eller boka en service.