MCR Metallbehandlare

X-1R:s metallbehandlare reducerar friktionen radikalt, minskar slitaget och bränsleförbrukningen samt ökar livslängden hos de produkter som blir behandlade. 

Användningsområden:
Borr- och gängolja
Hydraulik
Motorer
Växellåda

Läs mer...

 

BZL Bensinbooster

X-1R:s bensinbooster innehåller ett smörjadditiv som ersätter blyets egenskaper. Du kan alltså köra motorer som kräver blyad bensin på blyfri bensin om du använder X-1R:s bensinbooster. Smörjegenskaperna minskar även friktion och temperatur i bränslesystemet.

Användningsområden:
Bensindrivna bränslesystem

Läs mer...

PSL Smörjspray

X-1R:s smörjspray innehåller inga lösningsmedel och är silikonfri.  X-1R:s smörjspray löser fastrostade detaljer där inte mycket annat hjälper, driver ut fukt och motverkar oxidation och korrosion.

Användningsområden:
Svetsspray
Drivknutar
Lås
Rostlösare
Vajrar
 

DZL Dieselbooster

X-1R:s dieselbooster är anpassad för dagens dieselbränsle. X-1R:s dieselbooster innehåller ett smörjadditiv som ersätter den smörjförlust som den låga svavelhalten i dagens diesel ger. Smörjegenskaperna minskar även friktion och temperatur i bränslesystemet. 

Användningsområden:
Dieseldrivna bränslesystem

Läs mer...

ATG Smörjfett

X-1R:s smörjfett är ett polyuretanbaserat fett.  Genom den speciella sammansättningen tål X-1R:s smörjfett högre belastning och hastighet än de flesta andra fetter. 

Användningsområden:
Bromsar
Glidytor
Hjullager
Kedjor

Läs mer...

 

ATL Pneumatikolja

X-1R:s pneumatikolja ger en överlägsen smörjning till moderna luftverktyg. X-1R:s pneumatikolja är en syntetisk specialolja som hjälper till att täta packningar, smörjer lager, förhindrar fukt att kondensera till vatten samt förhindrar att slaggprodukter byggs upp i luftsystemet. 

Användningsområden:
Luftdrivna verktyg

Läs mer...

HTC Kedjesmörjspray

X-1R:s kedjesmörjspray är kraftigt klistrande och temperaturstabil. En bättre smord kedja projicerar kraften på hjulet och inte på kuggar och drev. Det innebär sänkt temperatur och ökad livslängd på kedja och drev samt minskad sträckning av kedjan. 

Användningsområden:
Gångjärn
Kedjor

Läs mer...

 

PSL Elspray

X-1R:s elspray baseras på X-1R:s smörjspray (PSL) men är framtagen för användning runt elektronik. X-1R:s elspray är garanterat silikonfri, agerar skyddsolja mot både fukt och korrosion men innehåller INTE brandfarlig drivgas. 

Användningsområden:
Lysrörshållare
Armaturkåpor
Kontaktspray

Läs mer...